Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trả lời các nhà báo. Ảnh: Nhật Bắc
 
PV/ĐCSVN