06/02/2023 05:04
Mời viết bài đăng trên 3 Đặc san thuộc Trung tâm CEDC
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG
Loading...
AmericanViet Nam

Bản tin

Mời viết bài đăng trên 3 Đặc san thuộc Trung tâm CEDC

Ngày: 

09/03/2022

Lượt xem: 

776

Kính gửi: Các Nhà khoa học, Nhà quản lý, Nhà báo, Nhà giáo

Về việc mời tham gia viết bài đăng trên Đặc san

thuộc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông

Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) là tổ chức KHCN, chuyên ngành khoa học xã hội. Được Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấp phép xuất bản 3 ấn phẩm in gồm: Đặc san GIÁO DỤC NGÀY NAY; Đặc san KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU; Đặc san GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT.

Sau 3 năm hoạt động xuất bản, phát hành đều đặn 4 kỳ/năm vào các tháng 4, 6, 9, 12 hàng năm. Từ năm 2022 cả 3 Đặc san đã được Cục Quản lý thông tin khoa học công nghệ quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN.

Trung tâm CEDC trân trọng kính mời các Các Nhà khoa học, Nhà quản lý, Nhà báo, Nhà giáo tham gia viết bài đăng trên 3 Đặc san.

Bố cục nội dung của 3 Đặc san như sau:

A/ ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY:

+ Chuyên mục TIN TỨC & SỰ KIỆN: Đăng tải nội dung về sự kiện của đất nước nhân dịp Đặc san xuất bản, nội dung các hoạt động kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục, hoạt động pháp luật, nội dung hoạt động của Trung tâm CEDC và của các đơn vị trực thuộc.

+ Chuyên mục DẠY & HỌC: Đăng tải nội dung hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nội dung về những tấm gương điển hình trong dạy và học của thầy cô giáo, của học sinh, sinh viên.

+ Chuyên mục KHOA HỌC GIÁO DỤC: Đăng tải nội dung các luận văn, các đề án về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, nội dung phản biện về phương pháp giáo dục, về kiến thức giáo dục.

+ Chuyên mục VĂN HÓA – XÃ HỘI: Đăng tải nội dung về hoạt động văn hóa, nội dung hoạt động kinh tế – xã hội.

B/ ĐẶC SAN KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU:

+ Chuyên mục THỜI SỰ: Đăng tải nội dung về sự kiện của đất nước nhân dịp Đặc san xuất bản, nội dung các hoạt động kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục, nội dung hoạt động của Trung tâm CEDC và của các đơn vị trực thuộc.

+ Chuyên mục DOANH NHIỆP – DOANH NHÂN: Đăng tải nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động văn hóa – xã hội của doanh nghiệp – doanh nhân.

+ Chuyên mục KIẾN THỨC KINH DOANH: Đăng tải nội dung các luận văn, các đề án về lĩnh vực kinh doanh & quản trị kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nội dung phản biện về phương pháp xây dựng thương hiệu, về kinh doanh & quản trị kinh doanh.

+ Chuyên mục SẢN PHẨM – THƯƠNG HIỆU: Đăng tải nội dung về các sản phẩm và thương hiệu của các tổ chức và cá nhân.

C/ ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT:

+ Chuyên mục SỰ KIỆN KỲ NAY: Đăng tải nội dung về sự kiện của đất nước nhân dịp Đặc san xuất bản, nội dung các hoạt động kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục, hoạt động pháp luật, nội dung hoạt động của Trung tâm CEDC, Công ty TVEL và của các đơn vị trực thuộc.

+ Chuyên mục HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Đăng tải nội dung hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nội dung về những tấm gương điển hình trong dạy và học của thầy cô giáo, của học sinh, sinh viên.

+ Chuyên mục GÓC NHÌN PHÁP LUẬT: Đăng tải nội dung phản biện về các vụ án còn một số tình tiết chưa phù hợp quy định của pháp luật, nội dung hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật.

+ Chuyên mục VĂN HÓA – VĂN NGHỆ: Đăng tải nội dung về hoạt động văn hóa, văn nghệ, nội dung các tác phẩm văn học.

Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) rất mong được Các Nhà khoa học, Nhà quản lý, Nhà báo, Nhà giáo quan tâm, ủng hộ, tham gia viết bài đăng trên 3 Đặc san thuộc Trung tâm. Bài viết đề nghị các tác giả gửi trực tiếp về Email: trungtamcedc2017@gmail.com

Trân trọng.

Nguốn TRUNG TÂM CED

  • Chia sẻ qua viber bài: Mời viết bài đăng trên 3 Đặc san thuộc Trung tâm CEDC
  • Chia sẻ qua reddit bài:Mời viết bài đăng trên 3 Đặc san thuộc Trung tâm CEDC

Tin Liên Quan

Danh Mục

Tin tức mới

Tags